MESKİ Çok Sayıda Personel Alacak, İşte Şartlar...

Alım ilanıyla ilgili tüm detaylar...

MESKİ Çok Sayıda Personel Alacak, İşte Şartlar...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 90 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPILACAK

En az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı personel alımı ilanlarına ayrıca lise, önlisans ve lisans mezunu adayların da başvuru yapacağı aktarıldı.

Temizlik görevlisi, büro işçisi, beden işçisi, tekniker, teknisyen ve mühendis alımı yapacağını açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi başvuru yapacak olan adayların başvurularını bugünden itibaren yapması gerektiği açıklandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi 90 personel alımı başvuru şartları şöyle:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak.

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...