1 Ocak 2020 Son gün !!! EvAlıp Satacaklar Dikkat

EKB Belgesi için geri sayım tüm hızı ile sürüyor. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile ne konut satışı ne de kiralaması yapılabilecek! Enerji kimlik belgesi zorunlu mu, EKB fiyatları, enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur, eski binalarda ısı yalıtımı mantolama zorunluluğu var mı?

1 Ocak 2020 Son gün  !!!    EvAlıp Satacaklar Dikkat

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

ekb

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan enerji kimlik belgesi için yasal süre doluyor! 

Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Eski Binalarda Isı Yalıtımı Mantolama Zorunluluğu Var Mı?

Eski binalara mantolama zorunluluğu bulunmuyor ancak EKB alınması yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor. 

1 Ocak 2020 tarihi itibari ile EKB almayan binalarda yer alan taşınmazlar için tapu devri ve kiralama işlemi yapılamayacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konu hakkında yapmış olduğu yazılı açıklamasında ... 5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, -mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir- denilmektedir.

Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir...” böyle bir zorunluluğun olmadığını duyurmuştu. 

 

Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, her binanın enerjiyi en etkin şekilde kullanması ve enerji tasarrufunu üst seviyeye çıkarmak amacı ile yetkili kurumlar tarafından hazırlanan belgeye enerji kimlik belgesi adı verilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurumlar tarafından verilmekte olup her binanın EKB alması yasal bir zorunluluktur. 

EKB Almayan Binalarda Kiralama ve Satış Yapılamayacak! 

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile ev satışı ve kiralaması yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Resmi işlemler için tıpkı konut kredisinde DASK poliçesi istendiği gibi EKB talep edilecek, bu belgeyi ibraz etmeyenlerin işlemleri yapılmayacak.